Informatie Water

Watergebruik en waterverbruik

Voor een auto gebruikt Indoor Carwash Leeuwarden bijna 600 liter water. Dit water ligt opgeslagen in enorme ondergrondse tanks (100 000 liter). Ongeveer 4x per jaar komt een speciaal milieubedrijf bij ons langs met een tankwagen, om het laagje slib wat onder in de tank ontstaat, op te zuigen. Per gewassen auto moeten wij ongeveer 10 liter water toevoegen om de tank op peil te houden. Elke auto neemt een klein beetje water mee, en er verdampt tijdens het wassen ook een beetje water.

Concreet zou je dus kunnen zeggen:

  • Ons watergebruik per auto = 600 liter
  • Ons waterverbruik per auto = 10 liter